داکت اسپیلت

داکت اسپیلت

دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ وﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و وﺍﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ دوﻗﺴﻤﺖ ﯾﻮﻧﯿﺖ دﺍﺧﻠﯽ (ﻫﻮﺍﺳﺎﺯ) و ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ (ﮐﻨﺪﺍﻧﺴﻮر) ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ. دﺍﮐﺖ ﺍﺳﭙﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺍورﺳﺖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی روﺯ دﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ 18000Btu/hr ﺍﻟﯽ 60000Btu/hr ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﺗﻮﺍن ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺍﯾﻨﻮرﺗﺮدﺍر ﻃﺮﺍﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

دسته:

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “داکت اسپیلت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *