چیلر تراکمی هوا خنک

چیلر تراکمی هوا خنک

درﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎ ﮐﻨﺪﺍﻧﺴﻮر ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻫﻮﺍ ﺧﻨﻚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺍورﺳـﺖ ﺍﺯ ﮐﻤﭙﺮﺳـﻮرﻫﺎی ﺍﺳﻜﺮو، ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ و ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﺍﺳﻜﺮﺍل ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻔـﺎرش ﻣﺸﺘﺮی ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ 10 ﺗﻦ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺍﻟﯽ 600 ﺗﻦ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺍﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﭙﺮﺳـﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺍﺳﺘﻔﺎده درﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ؛ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ، ﺑﯿﺘﺰر آﻟﻤﺎن و دﺍﻧﻔﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دسته:

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چیلر تراکمی هوا خنک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *