هواساز ایرواشر

دستگاه هواساز ایرواشر دارای تمامی ویژگی های یک هواساز صنعتی می باشد. در این نوع هوارسان یک اتاقک مجزا با بدنه گالوانیزه جهت شستشوی ... ادامه مطلب